Satış Sözleşmesi

MOBİLFON  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin ("Sözleşme") konusu, SATICI ile ALICI'nın arasında gerçekleşen satışı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi söz konusudur.

 

MADDE 2: TARAFLAR

 

ALICI

Adı-Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Şehir :
Ülke :
Telefon :

SATICI

UNVANI: MOBİLFON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi:
Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza No:3 K:1 İç kapı No:2 Ümraniye/ İstanbul
Telefon: 0212 321 30 03
E-posta Adresi: 
[email protected]

Kep Adresi: [email protected]
Mersis No veya Vergi No:
Zincirlikuyu V.D / 6221767823

 

ALICI ile SATICI Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, işbu Sözleşme'nin akdinden önce Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat vs. satışa konu ürüne ilişkin tüm ön bilgileri içerir. Ön Bilgilendirme Formu'nu SATICI'ya ait www.mobilfon.com adresli internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda onayladığını, gerekli teyidi verdiğini ve sonrasında elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

3.2. ALICI, sipariş esnasında ve işbu Sözleşme uyarınca sağlamış olduğu ve SATICI nezdinde tutulan kişisel bilgilerinin (isim, soyadı, unvan, adres, telefon, faks, e- posta vb.), SATICI tarafından, hizmet ve ürünlerin pazarlanması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla ALICI ile irtibat kurulması, hizmet ve ürünlerin tanıtımı, yeni ürünler veya ALICI'nın ilgisini çekebileceğini düşündüğü diğer bilgiler hakkında promosyon niteliğindeki e-postaların gönderilmesi amaçlarıyla kullanılabileceğine muvafakat etmektedir.

3.3. Teslimat, kimlik kontrolü üzerine ALICI'ya, ALICI'nın 1. dereceden yakınına veya yukarıda ALICI tarafından doldurulacak not kısmında belirtilen kişiye yapılmasıyla birlikte SATICI teslim yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmiş olacaktır. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca ALICI, kendisinin bildirdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında hazır bulunan kişiye yapılan teslimatın, kendisine yapılmış olarak kabul edeceğini beyan eder.

3.4. ALICI ürünü teslim almadan evvel muayenesini yapması icab eder, olağan muayene ile edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmez ise ve malı teslim alırsa, ürünün hasarsız ve sağlam olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.5. Sipariş konusu hizmetin veya ürünün teslimatı için ALICI'nın Sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi vermeli ve bedelinin ALICI'nın tarafından ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI'nın mal/hizmetin teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

3.7. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ürün bedeli olarak ödediği tutar en geç 10 (on) gün içinde kredi kartına veya banka hesabına defaten iade edilir.

3.8. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme şartlarının elektronik ortamda kabul edilmesiyle geçerlilik kazanır.

3.9. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve sair güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

3.10. ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak, tetkik ederek ve kabul ederek imzalamıştır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3.11. ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek işbu Sözleşme ekinde yer verilen ödeme kuruluşu https://www.paytr.com/taahhutname ‘nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 4: CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Tek sipariş konusu ayrı ayrı teslim edilmişse, mal birden fazla parçadan oluşuyorsa, belirli bir süre boyunca malın düzenli teslimi yapılıyorsa bu teslimat türlerine göre cayma hakkının başlangıcına ilişkin süre hesaplanırken Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri dikkate alınır.

Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına dair belirlenen zaman arasında SATICI'ya, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Tüketicinin, cayma hakkını kullanması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün/ürünlerin ve ürüne/ürünlere ait fatura aslının ve teslimata dair kargo teslim tutanağının SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Alıcı, cayma bildiriminin SATICI'ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde malı Satıcı'ya geri göndermek zorundadır.Tüketici, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına mani değildir.

 Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

MADDE 5: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, uyarınca; Son kullanma tarihi geçebilecek veya kısa zamanda bozulabilen mallar, Teslimine mütekabilen şerit ,ambalaj ,paket ,kaşe gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar, Teslimine mütekabilen diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılmasına imkan olmayan mallar, Teslimine mütekabilen, şerit, ambalaj, paket, kaşe gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan  dijital içerik, kitap ve bilgisayar  sarf malzemeler, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar, elektronik ortamda tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar veya anında ifa edilen hizmetlere ilişkin ALICI cayma hakkını kullanamaz. Yazılım, program, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar, kırtasiye sarf malzemeleri, ses ve görüntü kayıtları ancak ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartıyla ALICI tarafından cayma hakkı kullanılabilecektir.

Tüm iadeler orijinal ambalaj ve kutu ile yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle açık gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez. Elektronik ürün ve cep telefonları yetkili servis garantisi ile satılmaktadır.

Satıcı tarafından iş bu sözleşme kapsamında satışa sunulan cep telefonu, bilgisayar ve diğer tüm elektronik ürünler Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında  Kanun ve Türk Standartları Enstitüsünün (“TSE”) belirlediği standartları taşıyan ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı Yenileme Yetki Belgesi’ne dayanarak  Yenileme Merkezinde Cihaz’ın yenilenmesi, sertifikalandırılması işlemine tabi tutarak yenilenmekte ve sıfır ürün gibi ambalaj ve aksesuarlar ile birlikte 1 yıllık garanti ile satışa sunmaktadır. Bu kapsamda satışa sunulan ürünler sıfır ürün statüsüne haiz olup aşağıdaki hallede ürün iadesi ve cayma hakkı kabul edilmemektedir;

  • İade gelen ürünün ambalaj bütünlüğüne -yeniden kullanmaya izin vermeyecek şekilde- zarar gelmesi
  • Cihazın açılmış, kurulumunun yapılmış ve kullanılmış olması
  • Kutunun içinde gönderilen broşür ve belgelerin eksik gelmesi
  • Cihazın kullanıma bağlı zarar görmesi
  • Kutunun içinde gönderilen broşür ve belgelerin eksik gelmesi
  • Cihazla beraber gönderilen aksesuarların gönderilmemesi ya da gönderilenden farklı aksesuarın gönderilmesi
  •  Cihazın kullanıma bağlı zarar görmesi

 

 

 

MADDE 6: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Ürün Adı ve Kodu

Adet

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Hediye Çeki

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICI tarafından sipariş şartlarında açıklanmış olduğu suretiyle kredi kartı ile internetten, kredi kartı ile kapıdan ya da kapıda nakit ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilmektedir. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartı ödemelerine ilişkin olarak ilgili bankaya karşı herhangi bir beyan, taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, yukarıda belirtildiği gibidir. Ürünün/ürünlerin teslimat masrafları SATICI'ya aittir.

MADDE 7: SON HÜKÜMLER

7.1. ALICI, www.mobilfon.com adresinde yer alan kayıt bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu itibarla SATICI nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7.2.Mal teslimi ancak ilgilinin geçerli kimliğini göstererek, ardından kimlik bilgilerini kaydedilmesine izin vererek ve son olarak da ilgili yerlere imza atması şartıyla gerçekleşebilecektir.

7.3. SATICI herhangi bir zamanda yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle sanal mağaza sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması halinde SATICI'nın, sanal mağaza üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Sitenin faal olduğu dönemde sipariş edilen ürünlerin teslimatları işbu Sözleşme şartları çerçevesinde tamamlanacaktır.

7.4. Siparişteki ürün fiyatları, siparişin oluşturulduğu günün fiyatlarıdır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SATICI hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. ALICI oluşturduğu siparişi en fazla 3 (üç) gün erteleyebilir. ALICI'nın erteleme talebinden itibaren 3 (üç) gün sonra siparişi kendiliğinden iptal edilir.

7.5. Ürün ile ilgili bir kusur bulunması veya ürünle ilgili sorun yaşanması halinde,

- Kusurun veya sorunun, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ortaya çıkması halinde, ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde;


- kusurun veya sorunun, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 6 (altı) aydan daha geç bir tarihte ortaya çıkması halinde ise, kusurun veya yaşanan sorunun öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesinden sonra, bu belge ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde

SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir.

7.6. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

MADDE 8: SÜRE VE YÜRÜRLÜK:

İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. (…) adresindeki Ön Bilgilendirme Formu'nun ALICI'nın işbu Sözleşme'de belirtilen e-posta yoluyla veya teslimat sırasında ALICI'ya ulaştırılmış olması gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.